Rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä

UPM-Kymmene Oyj, PL 85, 33101 Tampere. Puh. 0204 16 121

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Maankäyttö- ja kiinteistöasiantuntija Marika Karevesi. Puh. 020 416 4661

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Arvontalomakkeella ilmoitetut tiedot tallennetaan UPM Bonvestan markkinointirekisteriin. Rekisterin tietoja käytetään osallistuneen suostumuksella UPM Bonvestan markkinointiin, mikäli henkilö tilaa arvonnan yhteydessä UPM Bonvestan uutiskirjeen.

4. Rekisterin tietosisältö

Arvontaan osallistujista kerätään seuraavat tiedot:

  • nimi
  • osoite
  • sähköposti
  • puhelin

5. Tietojen säännönmukainen luovutus

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti mihinkään, eikä niitä siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

6. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä säilytetään ainoastaan digitaalisessa muodossa. Se on suojattu tavanomaisin tietoturvatoimenpitein.

7. Rekisteristä eroaminen

Rekisteristä voi erota lähettämällä pyynnön sähköpostitse osoitteeseen
maankaytto@upm.com tai lähettämällä pyyntö kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

UPM-Kymmene Oyj,
Bonvesta kohdepalvelu
PL 85, 33101 Tampere

8. Tarkastusoikeus

Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tietojen tarkistus on mahdollista lähettämällä tarkastuspyyntö kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

UPM-Kymmene Oyj,
Bonvesta kohdepalvelu
PL 85, 33101 Tampere